Today a reader, tomorrow a leader!

Kết quả tìm kiếm tag "quan trong"

Tầm quan trọng của Video Marketing vào năm 2018
Chúng tôi vừa công bố kết quả của Cuộc khảo sát thị trường video hàng năm lần thứ tư của chúng tôi, và con số này cho thấy đây là một năm mới cho video - trong số cả nhà tiếp thị và người tiêu dùng.
 Cái lý của tái định vị thương hiệu
Trong bối cảnh thị trường thay đổi, thị hiếu của khách hàng thay đổi, thương hiệu muốn in sâu vào tâm trí khách hàng thì cho dù từng thành công và có thâm niên, việc tái định vị là cần thiết cho bất cứ thương…
 Thương hiệu là cái hiệu để người ta thương
Mắm Châu Đốc Bà Giáo Khỏe đã trở thành di sản đáng tự hào của một nền văn hóa cá trải dài suốt 100 năm lịch sử của đồng bằng sông Cửu Long. Rặt nước mắm đồngChuyện buồn thương hiệu Mắm Châu Đốc: ‘Bà Giáo Khỏe’ 100 năm khởi nghiệp…
Thay đổi tư duy