Today a reader, tomorrow a leader!

Goolge Adwords cập nhập tính sáng tạo và trải nghiệm mới cho người dùng

06/09/2017    4.6/5 trong 5 lượt 
Goolge Adwords cập nhập tính sáng tạo và trải nghiệm mới cho người dùng
Sự cập nhập mới nhất sẽ cho phép các nhà tiếp thị kỹ thuật số (digital marketer) giới hạn số lần hiển thị quảng cáo của họ dựa trên các mặt hàng có mặt trong kho của họ nghĩa là những mặt hàng tạm hết sẽ không được xuất hiện trên mẫu quảng cáo và cho biết đâu là mẫu quảng cáo xuất hiện ở điểm vàng (điểm thu hút người dùng).
Trong tuần này, các nhà quảng cáo và agencies sử dụng Google Adwords sẽ có thể truy cập vào 2 tính năng mới của Google Adwords, sẽ cho phép họ đánh giá hiệu quả của quảng cáo và để hạn chế tần suất quảng cáo bằng cách gắn nó vào khoảng không quảng cáo cho các sản phẩm đang còn trong kho.
 
Tính năng đầu tiên sẽ cho các nhà quảng cáo thấy được các quảng cáo sáng tạo của họ sẽ được xuất hiện ở vùng hấp dẫn "chắc chắn sẽ nằm trong top" hiển thị. Nếu mẫu quảng cáo xuất hiện 3 lần trong số 10 vị trí hàng đầu, thì tỷ lệ hiển thị chắc chắn là 30%.  Đây là một bước khác của Google để giúp các nhà quảng cáo cải thiện CRO (Conversion Rate Optimization - tạm dịch là tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi)tỷ lệ chuyển đổi).
Tính năng cập nhật trong AdWords hạn chế lãng phí quảng cáo và làm nổi bật thành công của quảng cáo.
Dựa vào số liệu nôi bộ của Goole quý 3 năm 2016, các mẫu quảng cáo đứng ở những vị trí trên đạt được từ 3 lần click chuột trở lên chắc chắn sẽ được xuất hiện trong top hiển thị của Google. 
 
Tính năng còn lại sẽ cho phép các nhà quảng cáo giới hạn số lần hiển thị dựa trên các mặt hàng còn hàng trong kho. Trước đây, các nhà quảng cáo phải tự tay gỡ bỏ các mẫu quảng cáo cho một sản phẩm đã hết hàng  hoặc họ sẽ cố gắng tích hợp với một công cụ CRM thương mại điện tử để điều chỉnh cho họ, mặc dù có cách này khá chậm.  Với sự tích hợp này, kết nối với trình quản lý thẻ của Google, quảng cáo sẽ ngừng xuất hiện khi khoảng không quảng cáo sản phẩm đã cạn kiệt sau khi bán trực tuyến thành công.
 
Khi làm như vậy, các nhà quảng cáo giảm nguy cơ thất vọng của khách hàng khi họ truy cập vào website của mình nhưng  phát hiện mặt hàng đã "hết hàng" sau khi mua hàng.
 
campaignasia.com

Quảng cáo

 

Bình luận