TV/Radio Advertising

TV/Radio Advertising hay còn gọi là quảng cáo truyền hình, truyền thanh là hình thức quảng cáo trên tivi và đài phát thanh, hướng tới những khách hàng tiềm năng