Today a reader, tomorrow a leader!

Kết quả tìm kiếm tag "du lieu lon"

Big data là gì và tầm quan trọng của Big data
Big Data (“dữ liệu lớn”) là tập hợp dữ liệu có dung lượng vượt mức đảm đương của những ứng dụng và công cụ truyền thống. Kích cỡ của Big Data đang từng ngày tăng lên. Các doanh nghiệp cần
Thay đổi tư duy