Today a reader, tomorrow a leader!

Kết quả tìm kiếm tag "entity building"

Entity Building là gì?
Entity thực chất đã ra đời từ năm 2013. Song, đây vẫn còn là khái niệm mới mẻ tại Việt Nam.
Thay đổi tư duy