Today a reader, tomorrow a leader!

Kết quả tìm kiếm tag "khai niem email marketing"

Email Marketing là gì? Tại sao nên sử dụng Email marketing
Email marketing là hình thức gửi email thông tin/quảng cáo/sự kiện đến các đối tượng mục tiêu và cho phép họ có quyền từ chối không tiếp tục nhận email quảng cáo nữa. Việc sử dụng email marketing giúp doanh nghiệp nhanh chóng đưa thông tin trực tiếp đến khách hàng giảm chi phí và thời gian.
Thay đổi tư duy