Today a reader, tomorrow a leader!

Kết quả tìm kiếm tag "marketing 3"

Marketing 3.0: Marketing thời của đạo đức và sự tử tế
Cậu bé lượm ve chai xếp giày cho các bạn mới đây được hiệu trưởng 2 trường tài trợ ăn học miễn phí. Mẹ em cũng được DN ngành sữa hàng đầu Việt Nam nhận vào làm. Đây là một trong những hành động mà giới trong nghề gọi là Marketing 3.0 – Marketing thời đại mới, thời của đạo đức và sự tử tế.
Thay đổi tư duy