Today a reader, tomorrow a leader!

Kết quả tìm kiếm tag "performance marketing"

Những điều cần biết về Performance Marketing
Performance Marketing hoặc Performance-Based Marketing – Quảng cáo dựa trên tính hiệu quả – là xu hướng quảng cáo thông dụng trên thế giới trong những năm gần đầy. Tuy nhiên, thuật ngữ này còn khá mới mẻ tại Việt Nam.
Thay đổi tư duy