Today a reader, tomorrow a leader!

Kết quả tìm kiếm tag "xu huong marketing trong thoi dai moi"

Xu hướng Marketing trong thời đại mới - Kỹ thuật số là con đường tất yếu
COO Dentsu X – ông Sandip Roy đưa ra quan điểm về Marketing trong kỷ nguyên số cũng như những nhìn nhận của ông về xu hướng marketing trong tương lai.
Thay đổi tư duy