Today a reader, tomorrow a leader!

Khái niệm Marketing - Tiếp thị là gì

22/01/2016    3.93/5 trong 7 lượt 
Khái niệm Marketing - Tiếp thị là gì
“Marketing là gì?” là một câu hỏi khá thú vị không chỉ đối với những người mới làm quen thuật ngữ này mà còn làm “đau đầu” nhiều chuyên gia marketing. Nhiều người cho rằng, marketing là bán hàng, tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi,… Tuy nhiên, những thuật ngữ trên không thể nói hết hàm ý mà marketing muốn nói.

Sau đây là những định nghĩa mang tính học thuật về marketing:

- Theo Phillip Kotler, marketing là những hoạt động của con người hướng vào việc đáp ứng những nhu cầu và ước muốn của người tiêu dùng thông qua quá trình trao đổi.
 
- Viện Marketing Anh quốc cho rằng marketing là quá trình tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh từ việc phát hiện ra và biến sức mua của người tiêu dùng thành nhu cầu thực sự về một mặt hàng cụ thể, đến sản xuất và đưa hàng hoá đến người tiêu dùng cuối cùng nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp thu được lợi nhuận tối đa.
 
- Theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, marketing là một quá trình lập kế hoạch và thực hiện các chính sách sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của của hàng hoá, ý tưởng hay dịch vụ để tiến hành hoạt động trao đổi nhằm thoả mãn mục đích của các tổ chức và cá nhân.
 
- Theo Mc. Carthy, Marketing là quá trình nghiên cứu khách hàng là ai, họ cần gì và muốn gì, làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của họ nhằm tạo ra lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp bằng cách: cung cấp sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng cần, đưa ra mức giá khách hàng chấp nhận trả, đưa sản phẩm/dịch vụ đến với khách hàng, và cung cấp thông tin/giao tiếp với khách hàng.
 

Khái niệm Marketing - Tiếp thị

Tiếp thị là "hoạt động, thiết lập của các tổ chức, và quy trình tạo ra, giao tiếp, cung cấp, và trao đổi các dịch vụ có giá trị cho khách hàng, khách hàng, đối tác, và xã hội rộng lớn."
 
Đối với kinh doanh tiếp thị người tiêu dùng đó là "quá trình mà công ty tạo ra giá trị cho khách hàng và xây dựng mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ, để nắm bắt giá trị từ khách hàng lại" Đối với doanh nghiệp kinh doanh tiếp thị nó đang tạo ra giá trị, các giải pháp, và các mối quan hệ hoặc ngắn hạn hoặc dài hạn với một công ty hoặc thương hiệu. Nó tạo ra các chiến lược nền tảng kỹ thuật bán hàng, giao tiếp kinh doanh, và phát triển kinh doanh. Nó là một quá trình tích hợp thông qua các công ty xây dựng mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và tạo ra giá trị cho khách hàng của họ và cho chính mình.
 
Marketing được sử dụng để xác định khách hàng, đáp ứng các khách hàng và giữ khách hàng Với khách hàng là trọng tâm của hoạt động quản lý, tiếp thị là một trong những thành phần chính của quản lý kinh doanh. Tiếp thị phát triển để đáp ứng ứ trong việc phát triển thị trường mới gây ra bởi thị trường trưởng thành và overcapacities trong 2-3 thế kỷ vừa qua [cần dẫn nguồn] thông qua các chiến lược tiếp thị đòi hỏi các doanh nghiệp để chuyển trọng tâm từ sản xuất đến các nhu cầu nhận thức và mong muốn của khách hàng của họ như là phương tiện ở lợi nhuận. [cần dẫn nguồn]
 
Thuật ngữ khái niệm tiếp thị cho rằng việc đạt được mục tiêu của tổ chức phụ thuộc vào hiểu biết nhu cầu và mong muốn của thị trường mục tiêu và cung cấp satisfactions.It mong muốn đề xuất rằng để đáp ứng mục tiêu tổ chức, một tổ chức nên dự đoán các nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng và đáp ứng các chi tiết hiệu quả hơn các đối thủ cạnh tranh.
 
Các thuật ngữ phát triển từ một ý nghĩa ban đầu gọi theo nghĩa đen để đi đến một thị trường để mua hoặc bán hàng hoá, dịch vụ. Nhìn từ một điểm hệ thống, bán hàng tiếp thị quá trình kỹ thuật là "một tập hợp của các quá trình được kết nối với nhau và phụ thuộc lẫn nhau với các chức năng khác, có phương pháp có thể được cải thiện bằng cách sử dụng một loạt các phương pháp tiếp cận tương đối. "

Quảng cáo

 

Bình luận