Tag: "advertising"

Hệ thống dữ liệu theo bối cảnh sẽ làm thay đổi nhận thức về programmatic
Những sự phát triển mới mẻ sẽ khiến kỷ nguyên của quảng cáo hiển thị tự động (programmatic) xuất hiện từ trước trở nên nguyên bản và đơn giản nhất.
Digital advertising là gì? Hiệu quả của digital advertising trong việc phát triển thương hiệu
Với bài trước chúng tôi đã làm rõ các khái niệm về Digital Marketing cũng như mối liên hệ giữa online marketing, digital advertising thì trong bài này chúng tôi sẽ mở rộng và đi sâu về digital advertising hơn và quảng cáo kỹ thuật số bao gồm những hoạt động gì và có gì khác biệt với quảng cáo truyền thống.
Chuyện tán gái và các ứng dụng Marketing
Khi tán tỉnh một cô gái, bạn đừng dại mà hỏi cô ấy: Cho anh hôn cái nha. Chẳng đời nào cô ấy trả lời: OK anh hôn đi.